Toode

Oma toote arendamisel oleme lähtunud emotsionaalse keskkonna loomisest. Parima kasutusega  kinnisvaral on võime rahuldada inimlikke vajadusi. Oma toote arendusel lähtume järgmistest parameetritest:

-Asukoht. Maatulundusmaade klassifitseerimise tulemusena selekteeritakse looduslikult kaunid, atraktiivsed ning huvitava maastikuga kinnistud, millele on väga hea juurdepääs. Väga oluliseks peame tagada antud maatüki paiknemise privaatsust, st naabril ei ole võimalust ehitada antud kinnistu vahetuslähedusse. Samas hindame naabruses olevaid majapidamisi positiivseks teguriks naabrivalve tõttu.

-Looduslik keskkond. Olulisel kohal on metsa olemasolu, veekogu olemasolu jne.

-Privaatsuse tagamine. Me ei paku nn põllu majasid, mis on oma olemuselt ja tiheduselt linnakrundi mõõtmetega (ca 1000 m2). Kinnistute jagamise tulemusena moodustatakse ca 2-3 ha suurused maatükid.

-Tehniline keskkond. Olulisel kohal on infrastruktuur. Tehnovõrkude rajamise võimalus optimaalsete kulutustega.

-Õiguslik keskkond. Maatükkidele taotletakse ehitusõigus elamu või suvekodu rajamiseks. Enamasti muudetakse ka sihtotstarve elamumaaks, kuid jääb ka samaks, s.o maatulundusmaa, mida momendil kehtivate seaduste järgi on võimalik hoonestada.