Hindamisteenus

Hindamisteenust pakume konsultatsioonhinnangutena suulises ja kirjalikus vormis. Hindamist pankadele pakume koostöös Kinnisvaraekspert OÜ atesteeritud hindajatega.