Kinnisvara arendus ja projektijuhtimine

Korraldame ehitiste renoveerimise ja ehitamise protsessiga seotud kõiki etappe:
-läbirääkimiste koordineerimine ja koostöö arhitektide ja projekteerijatega ehitise projekteerimisel
-ehitustööde organiseerimine läbi alltöövõtjate
-suhtlemine kohaliku omavalitsuse, Muinsuskaitseameti jt institutsioonidega
-juriidiliine nõustamine
-omaniku järelevalve korraldamine
-ehitusprotsessi dokumentatsiooni korraldamine ja kontrollimine

 Seoses parima kasutuse leidmisega hoonestamata kinnisvarale, pakume arendusega seotud toiminguid:
-kinnistute selekteerimine
-kinnistute jagamine, kruntimine
-ehitusõiguse taotlemine
-detailplaneeringute algatamise ja koostamise korraldamine
-sihtostarbe muutmise korraldamine
-tehnovõrkude ning -rajatiste ehitamise korraldamine