Põllu- ja muu maa haldamine

Investorite hoonestamata kinnisvara investeeringute mahu suurenemine 2007. aastal tõi kaasa vajaduse pakkuda maatulundusmaade haldusteenust, mis sisaldab põllumaadele parima kasutuse leidmist erinevate tegevuste näol:
-maade klassifitseerimine
-rentnike leidmine, läbirääkimiste korraldamine, rendilepingute koostamine
-riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste alane nõustamine, taotluste koostamine ja esitamine, kontrollimine, muude andmekogude pidamine ning suhtlemine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (PRIA) 
-põllumajandusmaade korrashoiu korraldamine, kontrollimine