Hoonestatud kinnisvara haldamine

Alates 2003. aastast pakume klassikalist haldusteenust kinnisvara korrashoiuks, mis sisaldab kinnisvaraobjektide:
-füüsilise säilimise korraldamist 
-majandusliku säilimise korraldamist
-juriidilise säilimise korraldamist.

Tehnosüsteemide hooldust ning heakorratöid korraldame koostöös alltöövõtjatega.